AVG Privacyverklaring

Oventa Webdesign, gevestigd aan Einsteinstraat 85-87, 1446 VE te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nadere uitleg is van toepassing op onderstaande gegevensverzameling. 

 

Contactgegevens:

Oventa Webdesign - www.oventawebdesign.nl
Einsteinstraat 85-87
1446 VE, Purmerend
06 - 150 64 168
D. Schutte is de functionaris gegevensbescherming van Oventa Webdesign. Hij is te bereiken via info@oventawebdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oventawebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Oventa Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van uw ingestuurde (aan-)vraag via het contactformulier
 • Het instellen en versturen van onze offertes en facturen
 • Voor het uitvoeren van contactmomenten per telefoon (bellen, WhatsApp) of e-mailen, zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren. 
 • Om onze diensten bij u af te leveren.
 • Oventa Webdesign analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Oventa Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Volgens de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) wetgeving zijn wij verplicht u te melden welke gegevens wij van u gebruiken en/of bewaren en waarom. 

Er zijn 3 soorten persoonsgegevens:

 • Directe persoonsgegevens (informatie over iemand; zoals naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer).
 • Indirecte persoonsgegevens zijn gegevens die indirect kunnen zorgen voor het herleiden naar een persoon, bijvoorbeeld een IP-adres.
 • Bijzondere persoonsgegevens; deze bestaan uit gevoelige informatie over iemand zoals gezondheid, productvoorkeur en dergelijke. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Oventa Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij besluitvorming om geen samenwerking te starten en/of voort te zetten zullen wij uw gegevens binnen 5 werkdagen verwijderen. Voor persoonsgegevens waar facturatie aan gekoppeld is (geweest) zullen wij deze gegevens bewaren in onze boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Oventa Webdesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de houdergegevens van een domeinnaam, zodat dit binnen uw eigendom blijft.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij verdelen de cookies onder in 6 algemene (bekende) categorieën: 

 1. Noodzakelijke cookies
 2. Functioneel
 3. Analytische
 4. Prestatie
 5. Advertentie
 6. Overige

Oventa Webdesign gebruikt de volgende cookies: Noodzakelijk, functioneel, analytisch en overige (niet onder te verdelen). 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Natuurlijk is het ook mogelijk via de cookie instellingen het nodige in- en/of uit te schakelen en te herzien. 

 

Overige extra stappen die wij nemen tot het extra beveiligen van uw persoonsgegevens conform de AVG-wetgeving:

 1. Onze website is beveiligd met een up-to-date lets encrypt SSL-certificaat dat aangeleverd wordt door de bijbehorende hosting partij. Zo zijn er geen extra partijen nodig die uw gegevens nodig hebben om deze behoefte te voorzien.
 2. Onze website wordt regelmatig voorzien van de nieuwste updates op het gebied van achterliggende technieken. Bijvoorbeeld door het updaten van WordPress, gebruikte thema’s en plug-ins. Ook wordt (indien wij dit gebruiken) onze webshop voorzien van de laatste WooCommerce database updates. Dit wordt uitgevoerd door een professioneel bureau. 
 3. Onze website gebruikt zo min mogelijk plug-ins en gebruikt ook zeker geen plug-ins van onbetrouwbare uitgevers.
 4. Gebruikersaccounts binnen de webshop (indien beschikbaar) hebben een termijn van maximaal 6 maanden dat zij inactief mogen zijn, daarna worden deze direct verwijderd uit de website en de database.
 5. Ingevulde contactformulieren worden maximaal 12 maanden (na versturen) bewaard in onze website en database.
 6. Website backups met daarin eventuele persoonsgegevens van gebruikersaccounts en/of ingevulde formulieren en bestellingen worden maximaal 90 dagen bewaard. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account indien deze beschikbaar is. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@oventawebdesign.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Oventa Webdesign zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Oventa Webdesign wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Oventa Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons support team via info@oventawebdesign.nl
Bezoekadres:
Einsteinstraat 85-87 (boven)
1446 VE, Purmerend

Contactgegevens:
T: 06 150 64 168
E: info@oventa.nl

Openingstijden:
Ma t/m do: 09:00 - 17:00u
Vrijdag: 09:00 - 16:00u
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

Google Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 11 beoordelingen
Facebook Beoordelingen
5.0
Gebaseerd op 9 beoordelingen
js_loader

KVK: 68694695
BTW: NL002305765B77

Copyright ©  2024  Oventa Webdesign
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram